diumenge, 16 d’octubre de 2011

Dia Mundial de l'ALIMENTACIÓ

El diumenge 16 d’octubre de 2011 se celebra el Dia Mundial de l’Alimentació. Aquest any el tema escollit per la FAO és “Preus dels aliments: de la crisi a l'estabilitat” amb l’objectiu de trobar  mesures que es puguen adoptar per mitigar els seus efectes sobre la població més vulnerable.


Les variacions dràstiques dels preus, especialment a l’alça, constitueixen una greu amenaça per la seguretat alimentària dels països en desenvolupament, sent la població pobre la més greument afectada. D’acord amb el Banc Mundial, al 2010-11 l’augment dels costos dels aliments va portar a prop de 70 milions de persones a la pobresa extrema.

En el Dia Mundial de l’Alimentació 2011 cal que analitzem en profunditat les causes de la variació dels preus dels aliments i que prenguem les mesures necessàries per reduir la seua repercussió en els membres més dèbils de la societat mundial.

Podeu descarregar-vos més informació com ara el Programa del Dia, nota informativa, fullet, vídeos, etc.  des de la pàgina de la FAO.

La Muixeranga