dijous, 12 de maig del 2011

¿Què fer si ocorre un terratrèmol?

Davant les males notícies arribades de Lorca, com tots sabreu, considerem oportú tindre unes nocions bàsiques de com actuar en una situació com aquesta.

Un terratrèmol pot durar des d'uns pocs segons fins a una mica més d'un minut. Si és gran primer notarà una pertorbació moderada, les ones P, però després el sòl vibrarà violentament i possiblement perdrà l'equilibri. És també probable que no puga moure's: nombrosos objectes que cauen, les finestres i portes que s'obrin i tanquen violentament o la seua pròpia por poden impedir-li avançar.

Independentment d'on es trobe, procure mantenir la calma i no es deixe dominar per la por. Amb tota probabilitat la seua primera reacció serà de sorpresa o de confusió. A continuació s'adonarà que es tracta d'un terratrèmol. En cap cas i circumstància cride ¡és un terratrèmol!, que pot alimentar la por d'uns altres. Millor cridar ¡A cobert! que pot ajudar al fet que algú salve la seua vida situant-se en un lloc segur.

La seua resposta dependrà d'on es trobe quan ocórrega el terratrèmol. Considerem a continuació les circumstàncies més probables:

Dins d'un edifici:
 • Continue dins fins que acabe el terratrèmol.
 • Allunye's de tot objecte que puga caure-li damunt. Allunye's també de finestres o espills que el cristall dels quals puga esclatar i tallar-li.
 • Evite passar sota portes amb finestrals damunt del marc de la porta.
 • Cerque una taula o moble sòlid i fique's sota.
 • Si troba un passadís, un pilar, una cantonada de la sala o el marc d'una porta (sempre que no tinguen un finestral damunt) assega's en el sòl, flexionant i alçant els genolls per a cobrir el seu cos i protegisca el cap amb les mans. Si té un llibre, periòdic, casc, un coixí o alguna cosa amb què cobrir el cap, faça-ho immediatament.
A casa: Seguisca les recomanacions anteriors però a més:
 • Si està en la cuina, isca immediatament d'ella. És la cambra més perillosa de la seua casa pel gran nombre d'objectes que hi ha en els armaris i que poden caure.
 • Si està descalç (en el llit, dutxa, etc.), llance una manta o tovallola al sòl i camine arrossegant els peus sobre ella per a evitar corts amb cristalls trencats. Procure ficar-se sota el llit fins que passe el terratrèmol.
 • Si està en una cadira de rodes, bloquege les rodes i cobrisca el seu cos doblegant-se sobre si mateix i cobrint el seu coll i cap amb les mans, manta o un altre objecte que tinga a mà.
En un edifici públic (supermercat, cinema, biblioteca, etc):
 • No córrega espaordit cap a l'eixida. Es pot crear un devessall humà que amb tota probabilitat provocarà més ferits que el propi terratrèmol.
 • Allunye's de finestres o portes de cristall.
 • Si està en el cinema o el teatre tire's al sòl, de genolls, cobrint el seu cap i coll amb les mans. Procure a més realitzar-ho en el buit de la seua butaca, de manera que els seus veïns puguen fer el propi en els seus respectius buits.
 • En espais amb prestatgeries (biblioteques, arxius, supermercats, etc.) isca dels passadissos on es troben les prestatgeries i acatxe's, de genolls, cobrint el seu cap i coll, al costat dels laterals de les prestatgeries.
 • En l'escola faça que els xiquets i estudiants s'agenollen sota el seu pupitre, posant-se un llibre sobre el cap.
Si es troba en un vehicle conduint:
 • Detinga lentament el vehicle, en el voral de la carretera.
 • No pare mai sota o sobre la plataforma d'un pont. Tampoc al costat de pals.
 • No isca del vehicle fins que acabe el terratrèmol.
 • Procure no bloquejar la carretera.
Si es troba en el carrer:
 • Allunye's d'edificis, carreteres, pals o arbres. Cerque llocs oberts.
 • Si no té a prop un lloc obert, cobrisca's en el vestíbul de la casa més pròxima, preferentment sota el marc de la porta d'entrada, sense penetrar en l'hall de l'habitatge. 
http://elblocdelmestre.blogspot.com/2011/05/que-fer-si-ocorre-un-terratremol.html

La Muixeranga