dijous, 5 de maig del 2011

La pràctica de l'esport a casa s'ha triplicat en deu anys

El 51,7% dels valencians practica esport, el que supera en quasi sis punts la mitjana nacional, situada en 44,8%. Així es desprén de l'avanç de les dades de la sobremostra de l'estudi "Hàbits esportius dels valencians 2010" que va rebre ahir el regidor d'Esports de l'Ajuntament de València, Cristóbal Grau, i l'equip tècnic de la Fundació Esportiva Municipal. L'estudi, realitzat pel catedràtic de Sociologia de la Universitat de València Manuel García Ferrando i el professor de l'esmentada facultat Ramon Llopis, assegura que més de la meitat dels valencians fa esport, però també assenyala que ho fa lluny de les instal·lacions públiques o de les federacions. De fet, respecte a 2005 ha caigut més d'un 4% el nombre de persones que practiquen esport en instal.lacions públiques, del 51% al 46,8%. Així, entre els que fan esport a l'aire lliure -51,1% -, a casa -17,7% - o en un gimnàs o club privat -22,2 i 23%, respectivament-, són majoria els que s'allunyen de les vies oficials per fer esport. Curiós és la dada de gent que s'exercita a casa: el 2000 era del 6% i ara del 17,7%.

Aquestes són algunes de les conclusions a les quals s'arriba arran de les dades que llança el sondeig. Pel que fa als esports més practicats, és la gimnàstica la que guanya. Un 35,3% dels valencians la pràctica. Segons l'estudi, a València el 26,8% dels ciutadans surt a córrer. Aquesta dada està nou punts per sobre de la mitjana nacional. Altres esports àmpliament practicats són els relacionats amb la pilota -bàsquet, futbol, ​​handbol ...-, amb un 29,3%, o la natació recreativa, amb un 26%. A més, els valencians, majoritàriament, no tenen llicència federativa: un 86,5% d'ells practiquen esport al marge de les federacions. Impulsar-les està en el Pla General de l'Esport recentment aprovat. La gran majoria de valencians opta per fer esport amb amics (40,5%), mentre que un 33% prefereixen fer-ho en solitari i un 7,6% en família.

Sobre les conclusions a extreure sobre aquest avanç, García Ferrando ha destacat que València "ha crescut en pràctica esportiva de manera espectacular en els últims deu anys. La ciutat s'homologa a les ciutats europees del centre i del nord d'Europa que es consideren el model a seguir en pràctica esportiva ".

La Muixeranga