dimecres, 29 de febrer de 2012

El Consell retalla més de 27 milions del pressupost educatiu de 2011


En canvi, el president Fabra afirma que les retallades en educació només afecten el salari del professorat

El DOCV del dimarts 28 de febrer ha publicat un acord del Consell del 15 de juliol de 2011 pel qual es retallen més de 37 milions d’euros de diferents partides pressupostàries de 2011, de les quals més de 27 milions d’Educació, és a dir, el 72% de la retallada. Aquestes quantitats es transfereixen al capítol 2 del programa pressupostari 612.60 de Despeses Diverses, que correspon a la Compra de béns corrents i despeses de funcionament i, en concret, al pagament de “Treballs realitzats per altres empreses i professionals”, sense més detalls.

Una part de les partides educatives afectades es retallen en part, però d’altres se suprimeixen en la seua totalitat. Entre les que es retallen trobem algunes com les ajudes per al desenvolupament de recursos educatius digitals (8.000€); beques per a la formació de personal en tecnologies d’informació i comunicació (9.600€); ajudes als centres concertats per a educació compensatòria (2.486€) o la gratuïtat dels llibres de text (7.200.000€).

Entre les que se suprimeixen destaquen les subvencions al desenvolupament de processos d’acreditació de competències professionals de les famílies professionals (227.840€) o ajudes al valencià (85.000€ en total) o a projectes coeducatius (9.560€). També les ajudes al foment i suport a la investigació i creació en els ensenyaments artístics superiors pateixen una retallada de 1.365€.

Aquests són només alguns dels exemples de les partides pressupostàries en educació que es retallen i, evidentment, afecten a la qualitat educativa, al contrari del que ha afirmat avui mateix el president Fabra, en comparèixer després d’entrevistar-se amb Rajoy, ja que ha negat que les retallades en ensenyament vagen més enllà dels sexennis del professorat.

El que obvia deliberadament, tant Fabra com la consellera d’Educació, Maria José Català, és que portem dos cursos de retallades de grups, desdoblaments, programes d’atenció a la diversitat i, per tant, de professorat. I també de pressupostos, com la retallada publicada ahir en el DOCV, que se suma als quasi 4 milions d’euros de retallades pressupostàries de 2010.

D’aquesta manera intenten desacreditar davant la societat la mobilització de la comunitat educativa d’aquests darrers mesos, reduint el conflicte a un problema estrictament laboral i salarial (que ho és) però obviant la resta de retallades que afecten greument la qualitat educativa.

El govern valencià hauria de posar fi a la política de retallades en ensenyament, retirar el decret-llei de retallades salarials i abonar les ajudes al transport, menjador i llibres de text que encara deu, potenciant així l’ensenyament com a garantia de futur de la nostra societat.

Consulta el DOCV amb les noves retallades (pdf, 238KB)

La Muixeranga