divendres, 22 de juliol del 2011

La Universitat de València defensa les línies en valencià

El Claustre de la Universitat de València ha aprovat una moció, presentada per 81 claustrals, de defensa de les línies en valencià i d’immersió lingüística en l’ensenyament primari i secundari. La iniciativa ha estat aplaudida per diferents membres claustrals i per la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez.

El document, que ha estat defensat en el Claustre per part de la professora Maria Conca, assenyala:

“Davant de l’anunci fet per la Generalitat Valenciana d’un nou ordenament educatiu que afectara la pervivència i la continuïtat de les línies escolars en valencià, el Claustre de la Universitat de Valencia vol manifestar el següent:

1) Que les línies en valencià són el resultat democràtic de la reivindicació per mares i pares, mestres i alumnes del dret a un ensenyament i un aprenentatge en la nostra llengua, després de segles d’opressió lingüística escolar i de dècades d’una dictadura que va prohibir absolutament la llengua catalana a l’escola i, per tant, l’escola en valencià.
 
2) Que les línies en valencià s’han demostrat la seua efectivitat com a instruments al servei de la integració lingüística i social de gent nouvinguda al nostre país, parlants d’altres llengües, de manera que moltes mares i pares que no tenen el valencià com a llengua pròpia han volgut que els seus fills i filles s’inscrigueren en les línies escolars valencianes.
 
Per aquestes raons, el Claustre de la Universitat de València considera que el que cal fer es potenciar les línies en valencià i no decretar-ne l’anul·lació”.

La proposta ha estat aprovada per 72 vots favorables, dos en contra i dos abstencions.

La Muixeranga