dimarts, 7 de febrer del 2012

El Ministeri d'Educació deroga els nous temaris

En el dia d'avui, i a través de la publicació al BOE d'una nova ordre, el Ministeri d'Educació, Cultura i esport ha derogat els nous temaris aprovats el 15 de Novembre de 2011.

Segons aquesta ordre, tornen a ser vigents els temaris que regien els processos selectius convocats fins a aquest moment, és a dir, els temaris de 1993.

Durant 2012 Andalusia, País Basc, Cantàbria, Madrid i Canàries van a convocar oposicions docents, de manera que aquests processos selectius es duran a terme amb el temari antic.Per ampliar tota la informació, podeu consultar l'enllaç al BOE:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf

La Muixeranga