dissabte, 3 de desembre del 2011

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat - 3 de desembre de 2011


Tema per al 2011: «Junts en pro d'un món millor per a tots, que comprenga la participació de les persones amb discapacitat en el desenvolupament».


Les persones amb discapacitat constitueixen un 15% de la població mundial. Pràcticament, una cinquena part del total mundial estimat de persones que viuen amb discapacitat, entre 110 i 190 milions, s'enfronten a considerables dificultats. A més, una quarta part de la població mundial es veu afectada directament per la discapacitat, com les persones que tenen cura d'elles o els familiars.

Les persones amb discapacitat troben nombrosos obstacles en la societat i amb freqüència són objecte d'estigma i discriminació. Segueixen sent en gran part marginats, desproporcionadament més pobres, sovint desocupats i tenen majors taxes de mortalitat. A més, són excloses en gran mesura dels processos civils i polítics i majoritàriament no tenen veu en els assumptes que els afecten a ells i la seua societat.

L'experiència demostra que quan les persones amb discapacitat estan habilitades per participar i liderar el procés de desenvolupament, tota la comunitat es beneficia, ja que la seua participació crea oportunitats per a tothom, amb o sense discapacitat. La inclusió de les persones amb discapacitat i les seues comunitats en les activitats de desenvolupament és important per promoure el programa de desenvolupament.

Per tant, és imperatiu que els esforços de desenvolupament al voltant del món incloguen les qüestions relatives a la discapacitat per determinar les polítiques, els programes, així com l'assignació de fons per als programes i els projectes de desenvolupament. La incorporació de la perspectiva de la discapacitat en el programa de desenvolupament és una estratègia per aconseguir la igualtat de les persones amb discapacitat.

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, que és alhora un tractat de drets humans i un instrument de desenvolupament, proporciona una oportunitat per enfortir les polítiques relacionades amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i el compliment d'aquests, contribuint d’aquesta manera a la realització d'una «societat per a tothom» al segle XXI.

L'Assemblea General en la seua resolució 65/186, busca convocar, al sí del 67 període de sessions, una reunió d'alt nivell sobre l'enfortiment de les iniciatives per assegurar a les persones amb discapacitat l'accessibilitat i la inclusió en tots els aspectes dels esforços de desenvolupament.


Missatge del secretari general en ocasió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat:

«Junts en pro d'un món millor per a tots, que comprenga la participació de les persones amb discapacitat en el desenvolupament» - 3 desembre 2011

Han passat trenta anys des que les Nacions Unides van observar per primera vegada l'Any Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es va centrar llavors en el tema de la "Plena participació i igualtat". Durant aquest lapse s'han aconseguit avanços notables en la tasca de donar a conèixer els drets de les persones amb discapacitat i enfortir el marc normatiu internacional per a la realització d'aquests drets, des del Programa d'Acció Mundial (1982) fins a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (2006).

Cada vegada més països es comprometen a protegir i promoure els drets de les persones amb discapacitat. No obstant això, encara queden moltes tasques pendents. Les persones amb discapacitat presenten taxes més altes de pobresa i privacions i la probabilitat que no tinguin atenció mèdica és dues vegades més gran. Les taxes d'ocupació de les persones amb discapacitat en alguns països amb prou feines arriben a un terç de les de la població en general. En els països en desenvolupament, la diferència entre les taxes d'assistència a l'escola primària dels nens amb discapacitat i les d'altres nens fluctua entre el 10% i el 60%.

Aquesta exclusió multidimensional representa un altíssim cost, no només per les persones amb discapacitat sinó per a tota la societat. Aquest any, la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat ens recorda que el desenvolupament només pot ser durador quan és equitatiu, incloent i accessible a tots. És doncs necessari que les persones amb discapacitat estiguen incloses en totes les etapes dels processos de desenvolupament, des de l'inici fins a les etapes de supervisió i avaluació.

Corregir les actituds negatives, la manca de serveis i l'escàs accés a ells, i superar altres obstacles socials, econòmics i culturals, redundarà en benefici de tota la societat.

En aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, faig una crida als governs, a la societat civil i a la comunitat mundial perquè treballen en benefici de les persones amb discapacitat, i col·laboren amb elles, costat a costat, per assolir el desenvolupament incloent, sostenible i equitatiu a tot el món.

Quant cobra un diputat?


T'has plantejat alguna vegada la carrera de polític? El passat diumenge 20 de novembre, van ser les eleccions generals de les que van sortir 350 diputats. Aquests començaran a cobrar el seu sou des del dilluns 21, encara que no l'han de percebre fins al desembre, quan es constitueixen les noves Corts. Des de la agència Europa Press, ens revelen el que cobra un diputat. Vegem-ho:

La seua assignació bàsica serà de 2.813,87 € al mes, un salari que és 312 euros inferior al que van començar cobrant els qui van ser elegits diputats el 2008, pel fet que la retribució parlamentària es va congelar el 2009 i el maig de 2010 es va rebaixar un 10% amb caràcter general després de les retallades aplicats llavors als funcionaris.

A més, els que ocupen un lloc de més responsabilitat, cobraran uns "extres", que també seran menors als de 2008:

El president del Congrés que resulte elegit el 13 de desembre, el dia que es constituirà el Parlament, complementarà el seu sou base amb altres 9.121 € per la seua condició de membre de la Mesa de la Cambra Baixa, de despeses de representació i de despeses de lliure disposició.

Els dos vicepresidents sumaran a l'assignació general de 2813, 87 € que reben tots els diputats, altres 1209,60 € per ser membre de la Mesa del Congrés, 1.010,83 € per les despeses de representació i 707,10 € per a la seua lliure disposició.

Els secretaris de la taula, els portaveus i els portaveus adjunts tindran uns complements addicionals per valor de 2.440,3 €, 2667,5 € i 2.087.07 € respectivament.

Els integrants de les diferents comissions que es constitueixen, també tindran un "extra" que variarà en funció del grau de responsabilitat del lloc que siga ocupat. Així, el complement dels presidents de les comissions se situarà en els 1434,31 €, el dels vicepresidents i portaveus dels diferents grups, en 1.046,48 €, el dels secretaris en 697,65 € i el dels portaveus adjunts en 697,65 €.

Els diputats que vinguen d'una circumscripció diferent a Madrid rebran una quantia mensual de 1823,86 €, i de 870,56 € dels electes per Madrid per afrontar les despeses d'allotjament i manutenció que origina l'activitat de la Cambra. Aquestes xifres són idèntiques a les aplicades durant tota l'anterior legislatura.

Així mateix, el Congrés cobrirà les despeses de transport dels diputats abonant directament el preu del bitllet a l'empresa transportista, si no és que els diputats utilitzen el seu propi vehicle, per al que se'ls abonaran 0,25 € per quilòmetre sempre que el desplaçament estiga degudament justificat.

Els que no tinguen cotxe oficial tindran a la seua disposició, com ve ocorrent des de 2006, una targeta per als seus desplaçaments en taxi per Madrid amb un límit de 3.000 € anuals. A més, si viatgen en missió oficial, rebran 150 € diaris en concepte de dietes, si surten a l'estranger, i 120 € si el viatge és en territori nacional.

A més d'import en diners, també hi ha el import en "espècie", així com a novetat dels diputats de la X Legislatura serà que comptaran, per primera vegada, amb una tauleta, tipus iPad, dins del kit tecnològic que se'ls lliuraran quan s’acrediten com a membres del Congrés.
Aquesta nova eina substituirà l'ordinador portàtil amb què comptaven en les dues últimes legislatures. Però, a més, seguiran tenint un telèfon mòbil d'última generació, concretament l'últim model Iphone, l'ordinador de l'escó, el del despatx i una línia ADSL al seu domicili.

Però no augmenten totes les retribucions en espècie, al contrari: allò que variarà respecte als diputats que van prendre possessió dels seus escons el 2008 és que els nous ja no tindran dret al complement de pensió de què gaudien els parlamentaris que hagen sumat més de set anys en exercici.

Aquestes ajudes només es mantenen per als que ja les percebien o els que hagen meritat el dret a les mateixes el 13 de desembre, dia de constitució de les noves cambres, però no les podran rebre els que hagen estat elegits ara per primera vegada o ja tinguen escó però no compleixen els requisits establerts per beneficiar-se'n.

De la mateixa manera, els diputats de la X Legislatura que cessen després de passar un mínim de dos anys en l'escó tindran dret a la indemnització per cessament que ja regia per als seus antecessors, però no podran compatibilitzar-la amb qualsevol altre sou, retribució, salari, pensió o dieta de caràcter públic o privat. Abans aquesta indemnització només era incompatible amb altres sous públics.

Et semblen unes retribucions d'acord amb el lloc que ocupen? I a més, d’acord amb les circumstàncies econòmiques que estem vivint?


La Muixeranga