dimecres, 21 de setembre del 2011

Informe de Save the Children

Save the Children fa una radiografia de la infància a Espanya i li posa deures al Govern per a la pròxima legislatura.

A dos mesos de les pròximes eleccions generals, Save the Children presenta l'Agenda d'infància 2012-2015, una anàlisi de la infància a Espanya que inclou una sèrie de propostes concretes per a la pròxima legislatura.


Amb aquesta Agenda d'infància s’ha fet una anàlisi de la situació dels nens i nenes que viuen a Espanya. Està dirigida al pròxim Govern, als partits polítics, als diputats i diputades així com a la resta d'institucions de l'Estat amb propostes específiques basades en les recomanacions del Comité dels drets del nen, per a una millor protecció i garantia dels drets de la infància al nostre país durant la X Legislatura.

En el Pròleg de l'Agenda, Jorge Cardona, Membre del Comité de drets de l'infant de Nacions Unides assegura que "aquells que treballem pels drets dels nens estarem molt atents a com responen els poders públics davant d'aquestes propostes i posarem tot el nostre esforç per fer arribar al major nombre possible de ciutadans el resultat".


En el nou curs polític, proposen al Govern cinc grans assignatures en matèria d'infància:

• Donar suport a les famílies, tant amb ajudes econòmiques com afavorint la conciliació laboral i promovent la parentalitat positiva (educar sense pegar) El 24,1% dels nens i nenes a Espanya es troba en risc de pobresa.

• Protegir als nens i nenes contra la violència, l'abús i l'explotació. A Espanya s'estima que al voltant del 20% de les nenes i el 15% dels nens pateix algun tipus d'abús sexual abans de complir els 17 anys, només el 10% ho denuncia.

Assegurar una educació pública de qualitat per a tots els nens i nenes. El percentatge d'abandonament escolar a Espanya se situa en el 31,2%, més del doble de la mitjana europea.

• Promoure la participació infantil i el dret a ser escoltat. El 83% dels nens i nenes a Espanya no sabria com demanar ajuda en cas de que els seus drets siguen vulnerats.

• Garantir que la infància siga una prioritat de la Cooperació per al desenvolupament. Gairebé 8 milions de nens i nenes moren cada any al món abans del seu cinqué aniversari per causes prevenibles o curables.


Enfront d'aquests cinc grans reptes han elaborat una llista de recomanacions, entre les quals hi ha reformes legislatives, major dotació de recursos i major coordinació entre administracions, a més de noves mesures com la creació de la figura del Defensor de la infància, ampliar la durada de les baixes per maternitat i paternitat o prohibir el càstig físic en el Codi Civil.

"En legislatures passades s'han aconseguit avanços importants per donar resposta a problemes com la violència de gènere o la dependència amb mesures de gran abast i donant-los prioritat en l'agenda política. Creiem que ha arribat l'hora de visibilitzar el problema de la violència contra els nens i les nenes i donar-li resposta. El proper 20 de novembre, dia internacional del nen, Espanya ha de renovar el seu compromís amb els drets dels nens i les nenes. Creiem que la propera ha de ser la legislatura de la infància", explica Yolanda Román, la responsable d'Incidència Política.

El 2008 es van obrir més de 40.000 expedients sobre mesures de protecció de menors d'edat. Des Save the Children demanen que, amb vista a la pròxima legislatura, s'aprove una Llei de mesures integrals per combatre la violència contra la infància i s'augmente a 16 anys l'edat de consentiment per les relacions sexuals.

Espanya és un dels països europeus amb més pobresa infantil, amb un 24,1% de nens i nenes en risc de pobresa. La crisi ha afectat especialment a les famílies monoparentals i a aquelles amb 3 fills o més. A més d'un pla específic contra la pobresa infantil, assenyalen la necessitat d'incrementar la despesa pública destinada a famílies i infància fins a arribar a la mitjana europea, el 2,3%.

Els nens i nenes tenen dret a ser escoltats. El Comitè dels drets de l'infant ha expressat la seua preocupació davant l'incompliment a Espanya d'aquest dret, sobretot en els processos judicials i administratius, per això sol·liciten la creació d'una subcomissió al Congrés dels Diputats que garantisca el dret dels nens i nenes a ser escoltats i la realització d'una macroenquesta d'infància on els propis nens expressen les seues mancances, necessitats i obligacions i que servisca de base per orientar les polítiques d'infància.

A més proposen al nou Govern fer de la infància una prioritat en la Cooperació per al Desenvolupament. Arreu del món, més de 1.000 milions de nens i nenes pateixen una greu manca de, almenys, un dels béns i serveis necessaris per sobreviure, créixer i desenvolupar-se i cada any, gairebé 8 milions de nens i nenes perden la vida abans de complir els cinc anys per causes prevenibles o curables. Cal mantenir el compromís amb els Objectius de desenvolupament del mil·lenni per 2015, així com el d'aconseguir el 0,7% del PIB per a ajuda oficial al desenvolupament.

"En l'actual context econòmic i financer, a Espanya i a la resta del món, s'estan produint retallades pressupostàries que afecten de manera directa a la realització dels drets dels nens i les nenes. No poden ser el més afectats per una crisi de la qual no són responsables, per contra, creiem que invertir en la infància pot contribuir a un major desenvolupament i a aconseguir una societat més pròspera per a tots. Per això, és fonamental incloure a la infància en el debat social i en l'agenda política ", afegeix Román.

Aquestes i altres propostes es recullen en l'Agenda, que ja ha estat enviada als candidats que concorren a les pròximes eleccions generals. Una vegada que comence el curs polític, es lliurarà una agenda a cadascun dels diputats i diputades perquè la facen servir com a eina de treball al llarg de la legislatura. Cada 20 de novembre s’avaluarà fins a quin punt aquestes recomanacions s'han tingut en compte.

Dia Mundial de l'Alzhèimer 2011

L'alzhèimer és una malaltia degenerativa, classificada com a demencial, progressiva i irreversible.

Resulta d'una importància tan rellevant als nostres dies, que s'ha fixat l'any 2011 com l“Any Internacional de l'Alzhèimer”, per informar sobre la necessitat de fomentar la investigació sobre aquesta malaltia, a proposta de la Fundació Pasqual Maragall i la Fundació Reina Sofia.

Alzhèimer Internacional 2011 compta amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació, del Ministeri de Sanitat i Política Social, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de la Fundació Centre de Malalties Neurològiques i de l'Institut de Salut Carles III.


El 21 de setembre, com cada any, se celebra el Dia Mundial de l'Alzhèimer. Data triada per l'Organització Mundial de la Salut i la Federació Internacional d'Alzhèimer.

L'any 1906 Alois Alzheimer descriu per primera vegada la malaltia que posteriorment n'ha de portar el nom. Cent cinc anys després, encara s'està lluitant contra l'estigma associat a la demència i continuen organitzant-se campanyes per aconseguir uns serveis i tractaments millors per a les persones amb la malaltia d'alzhèimer i per a qui en té cura i se n'ocupa.

Es tracta de fer conèixer la malaltia i difondre'n informació. Demanar suport i solidaritat a la societat en general, institucions i organismes públics.

Arreu del món se celebra aquest dia i s'organitzen activitats orientades a aquesta finalitat: un jornada per recordar la gent que ja no recorda!

La Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzhèimer i altres demències (CEAFA) l'organitza amb un objectiu doble: sensibilitzar i informar la societat sobre aquesta epidèmia del segle XXI i les seves conseqüències sociosanitàries; i desplegar una campanya d'educació sanitària adreçada a promoure la prevenció d'aquesta patologia que afecta més de tres milions i mig de persones a l'Estat espanyol.

Amb el lema “Cada diagnòstic, una persona”, CEAFA defensa amb fermesa que la persona afectada per la malaltia d'alzhèimer s'ha de convertir en el centre d'atenció preferent, l'eix en torn del qual han de girar tots els esforços i inspirar totes les passes a fer.

Cal millorar-ne la qualitat de vida i la de les persones que en tenen encomanada la cura i atenció constants.
Insta el Govern a adoptar les mesures necessàries que permetin elaborar i dur a la pràctica, com més aviat millor, una veritable Política d'Estat d'Alzhèimer; que consideri l'alzhèimer com una prioritat sanitària de primera magnitud a l'àmbit de la política estatal.

La Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat col·labora enguany amb CEAFA en la promoció i sensibilització del Dia Mundial de l'Alzhèimer. Amb finalitat exclusivament publicitària, n'inclou la imatge corporativa, amb el lema “Cada diagnòstic, una persona”, als dècims del sorteig de la Loteria Nacional de dissabte 17 de setembre de 2011.


L'Informe mundial sobre l'alzhèimer 2010, del Consell Superior d'Investigacions Científiques del Ministeri de Ciència i Innovació recull en 56 pàgines moltes dades estadístiques sobre la malaltia, dependència, la salut mental, la dependència, la demència, la depressió, l'estrés, el deteriorament cognitiu, etc.
Molt bona informació de suport a investigadors, estudiants o professional que treballen a les àrees de Gerontologia i Geriatria, com també d'ajuda a les famílies i les pròpies persones majors afectades.

La Muixeranga