dilluns, 30 de maig del 2011

Un greu atac a la nostra llengua

Alejandro Font de Mora ha anunciat avui que pretén imposar en l'ensenyament públic una sola línia que integre el valencià, el castellà i una altra llengua, prioritàriament l'anglés, de tal manera que el valencià i el castellà tinguen un mínim del 33% de presència en les classes i l'altra llengua un màxim del 33%. Font de Mora ha dit que aquest model es podria començar a aplicar el curs 2012-2013 i que la implantació hauria de ser progressiva.

La conselleria prepara un esborrany, el qual preveu una sola línia d'ensenyament i, per tant, eliminar els programes lingüístics existents. Ho ha dit en la inauguració de les segones Jornades de Plurilingüisme al País Valencià, en què ha defensat: “És el model que hem defensat aquests anys, el model que vam proposar durant la campanya electoral i el model que, majoritàriament, entenem que ha estat ratificat per l'electoral valencià”.

El conseller ja va dir, el mes de novembre passat, que el govern treballava per implantar un model lingüístic semblant al que ha promogut el govern gallec, també del PP. El model gallec, que va motivar grans protestes i manifestacions contràries l'any passat, propugna una sola oferta per a tot el sistema educatiu i estableix percentualment el grau d'ús de gallec, espanyol i anglés. D'aquesta manera, elimina la possibilitat de fer totes les assignatures en gallec.

La proposta és il·legal, tenint en compte el marc normatiu actual, però tot apunta que a les Corts es faran els canvis legislatius necessaris en els pròxims mesos per a poder aplicar-la. Un canvi de model en aquesta línia equivaldria, a la pràctica, a derogar la llei d'ús i d'ensenyament i seria una clara violació dels drets lingüístics dels ciutadans.

És una estratègia dissenyada pel Partit Popular a nivell espanyol per liquidar les llengües minoritzades i les llengües pròpies i per anar minant la visió nacionalista. I açò ho fan a Galícia, ho volen fer al País Valencià, ho faran a les Illes i forcen el tema a Catalunya. És la política dissenyada pel senyor Aznar i per la FAES.

El conseller ja havia fet unes declaracions anteriorment dient que no eren rentables econòmicament les línies en valencià i que s'havia de revisar el model, introduint models d'incorporació trilingües i plurilingües, enfrontant el tema de l'anglés amb el del coneixement en valencià, ha anat tancant les subvencions per a l'escola en valencià i la normalització i ara ha arribat el moment de rematar.

L'escola en valencià és de tots i el model que venim desenvolupant des de fa més de vint-i-cinc anys ha donat uns resultats excel·lents, va fer minvar el conflicte lingüístic i ha donat suport a que hi haja una realitat de normalització de la llengua que els valencians hem estat patint des de fa més de tres-cents anys. El model que hi ha actualment és el que fa complir la llei i que els xiquets i xiquetes tinguen un domini de les dues llengües. I s'haurà de reforçar el model.

La mesura suposarà un deteriorament brutal del sistema d'ensenyament públic que causarà més fracàs escolar i, per tant, contribueix a la buscada degradació de l'escola pública per part d'uns polítics que privilegien l'escola privada”. Cal reivindicar el model d'escola valenciana com a model d'èxit, avalat per tot el món. És segur que la gent es mobilitzarà contra el decret.

La coalició Compromís ha emés un comunicat amb declaracions de Morera, que considera que “Font de Mora i Camps es confirmen com uns traïdors a la identitat valenciana”.

La Muixeranga