dimarts, 21 de juny de 2011

Festival de Fi de curs al CEIP Sant Marc de Beniarjó

 


Recomanacions per quan hi ha tempesta


     Les últimes setmanes de maig i les dues primeres de juny s'han caracteritzat pel gran nombre de tempestes que, en major o menor mesura, han afectat a gran part de la Península i a Balears. No és d'estranyar el que això succeeixi en aquesta època de l'any ja que l'estadística demostra que són els mesos en què més es prodiguen, si bé és cert que en aquesta ocasió han estat especialment perjudicials en algunes zones donant origen a arriades que han causat destrosses materials i a pedregades que han comportat la pèrdua de collites. Una vegada més, cal recordar, en citar aquest fet, dels soferts agricultors, que estan sempre mirant al cel pendents de que no aparega el temut cumulonimbus que done en orris amb tantes hores d'esforç i tan de desemborsament econòmic i que, com sol dir-se, fins que no estiga "el blat al graner" o "el raïm al cup" no poden respirar tranquils.

     I a col·lació amb aquest tipus de fenòmens meteorològics que, com saben, també van acompanyats moltes vegades d'aparell elèctric, vaig a exposar alguns llocs que s'han d'evitar o escollir i algunes actuacions que és preferible no realitzar així com altres que són convenients.


       Evitar en cas de tempesta:

     - Els arbres aïllats així com la perifèria dels boscos, sent major el perill, en aquest cas, com més alt siguen els arbres que el componen.

     - Les alineacions ordenades dels arbres.

     - Les edificacions petites en camp obert o refugis aïllats, com ara ermites o esglésies de poca grandària, torres, graners, carros de fusta, barraques, etc.

     - Les construccions de fusta que no tinguen parts metàl·liques en la seua estructura.

     - Les proximitats d'aigües amb escassa mobilitat, com canals, embossament en rierols, estanys, piscines o petits llacs.

     - El fet d’entrar en contacte o les rodalies d'antenes, grues, pals i estructures metàl·liques elevades.

     - Les proximitats de tanques metàl·liques o rails.

     - Realitzar activitats esportives en camps de golf.

     - Romandre dins de vaixells sense protecció específica per llamps.

     - Muntar a cavall, amb bicicleta o altres vehicles oberts.

     - Recolzar-se en un cotxe o romandre de peu al voltant del vehicle.

     - Massificació de persones en camp obert.

     - Realitzar vols en aeronaus sense cobertura metàl·lica completa.


        Llocs més segurs i precaucions en cas de tempesta:

     - En edificis amb estructures d'acer i especialment si es completen amb caigudes verticals de la mateixa matèria.

     - En edificis amb plaques metàl·liques que cobreixen teulades i parets de manera que s'assegure una superfície elèctrica completa.

     - En edificis amb parallamps.

     - Si l'edifici no té parallamps ni estructures metàl·liques protectores, evitar estar a prop de xemeneies, equips de ràdio i televisió connectats a antenes, així com línies telefòniques i elèctriques, especialment en els punts d'entrada des de l'exterior.

     - A l'interior d'automòbils completament tancats (no ha d'haver obertures a les portes ni a les finestres).

     - A l'interior de zones boscoses denses.

     - Dins de coves en les quals es puga romandre dret, ajupit o assegut sense estar a prop o en contacte de parets o sostres, lluny de l'entrada i sense corrents d'aire.

     - En el cas de trobar-se en un lloc obert considerat com perillós, és millor romandre de genolls amb els peus junts i inclinat cap endavant mantenint els braços sobre els genolls. Així es redueix la probabilitat que algun llamp que haja caigut als voltants trobe el cos en el seu recorregut per la terra. En cap cas s'ha d'optar per tombar-se.


        Principis fonamentals

     - Per reduir el risc que un llamp abaste el cos deu un mantenir-se el més lluny possible dels probables focus emissors de raigs i dels llocs considerats com a perillosos.

     - S'ha de procurar no entrar en contacte amb terra i si s'ha de fer, adoptar la postura aconsellada.


La Muixeranga