diumenge, 29 de maig de 2011

Jornada d'intercanvi d'experiències de mestres d'E.F. en centres d'E.E.

Durant tota la jornada del divendres 27 de maig vaig tindre la satisfacció de participar en una trobada de mestres d'Educació Física al Col·legi Públic d'Educació Especial "Sant Cristòfol" de Sagunt.


Els objectius que pretenia aquesta jornada eren:
  • Divulgar experiències educatives sobre propostes d'intervenció a l'aula.
  • Presentació de materials per a treballar a l'aula.
  • Donar a conèixer el treball del mestre d'EF en centres d'EE.
  • Mostrar un exemple d'organització de l'àrea: "CEE Sant Cristòfol".
  • Intercanviar projectes i models de treball.
  • Tombar idees preconcebudes, mites i pors per treballar amb xiquets amb necesitats educatives especials.
  • Avaluar aquesta jornada perquè gradualment tinga una continuïtat.

Cal agrair la possibilitat de la realització de la jornada a Juanjo Bendicho, assessor d'E.F. del Cefire de Sagunt i, molt especialment, a Xavier Martínez, mestre d'E.F. i Cap d'Estudis del centre amfitrió, el qual ens ha mostrat obertament com és el seu treball diari i la gran tasca que realitza.

Vam traure molt de profit de tota la jornada, ens van presentar molt de material i vam debatre al voltant de la nostra feina. Molt d'aquest material estarà al nostre abast quan ens el passem en suport informàtic. Quan així siga, el penjaré en el bloc.

També cal assenyalar la "cabuderia" de Xavi Martínez, el qual es va empenyar en realitzar aquesta jornada en horari lectiu. Segurament molts docents desconeixen la possibilitat de realitzar cursos de formació en horari lectiu. Segons el Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel que es regulen els permisos i llicències del personal Docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació. Al capítol III regula les LLICÈNCIES. Concretament, l'article 17 diu "L’administració podrà concedir, amb un màxim de sis dies a l’any, llicència per a l’assistència a conferències, seminaris, congressos, jornades o semblants, organitzades per institucions nacionals o internacionals, els continguts dels quals estiguen directament relacionats ambl’activitat docent del peticionari..."

Sols resta demanar a les entitats organitzadores d'activitats de formació que estudien la possibilitat d'ofertar-ne més en horari lectiu.

Aquesta llicència es demana telemàticament, corresponent-li la seua resolució al director general de Personal de la Conselleria d'Educació. 

Per demanar la llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades cal entrar en la següent adreça:

i, cap al final, trobareu la  Sol.licitud telemàtica del permís.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

La Muixeranga